Category archives: ĐƯỜNG DÀI

  • Có nên mua bảo hiểm không? Khi nào cần mua bảo hiểm?

  • “Nhiều người mời rồi nhưng anh không quan tâm lắm”, “Tui đang mạnh cùi cụi vậy mua bảo hiểm làm chi để bị xui, giống như tự trù mình bệnh vậy”, “Em thấy bảo hiểm cũng hay nhưng chắc phải đợi khi nào kinh tế ổn định đã, chứ giờ chưa có tiền”... nhiều câu trả lời tương tự khiến tôi mang nhiều suy tư, [...]
  • Lo xa chuẩn bị hậu sự từ sớm có phải là lập dị?

  • Con người rồi ai cũng lần lượt trải qua các giai đoạn ốm đau, bệnh tật, tuổi già… chưa kể là những lần tai nạn bất ngờ ập đến, và rồi cuối cùng thì ai cũng phải qua đời. Dẫu biết rằng cuộc sống vô thường, rằng đời là cõi tạm… nhưng chúng ta chuẩn bị cho việc ấy như thế nào, những người thân yêu của [...]