Bài mẫu viết Content Marketing đúng chuẩn SEO

Bài mẫu viết Content Marketing đúng chuẩn SEO.

Xin chào các học viên của Khóa Học Viết Content Marketing Chuẩn SEOSEO Content Coaching, tôi tên Trần Mạnh Cường hay Facebook là TMC Cuong – là một người nghiên cứu về Marketing, SEO và công việc viết content kể từ 2007. Trong quá trình triển khai Content Marketing, bạn có thể tham khảo bài mẫu viết Content Marketing đúng chuẩn SEO sau đây. Phần lớn bài viết mà tôi thực hiện kể từ 2013 cho đến nay đều dựa theo cấu trúc viết Content Marketing chuẩn SEO này.

Bài mẫu viết Content Marketing đúng chuẩn SEO.

Cấu trúc viết bài Content Marketing chuẩn SEO.

Để giúp cho bài Content Marketing chuẩn SEO, chúng ta nên tuân thủ theo trình tự cấu trúc như sau:

  • Tiêu đề bài viết chứa “từ khóa”.
  • Phần mở bài: Là một đoạn văn bản giới thiệu đầu bài, khoảng 3 -4 dòng chứa tiêu đề.
  • Thẻ H2 chứa tiêu đề.
  • Phần thân bài: Là toàn bộ nội dung chính của bài viết, trung bình từ 1.000 – 1.500 từ. Phần thân bài được triển khai thành nhiều ý, mỗi ý đều nằm trong một tiêu đề phụ (qua đó tạo thành mục lục bài viết).
  • Phần kết bài: Đoạn văn bản kết thúc vấn đề của bài viết, khoảng 3 – 4 dòng chứa tiêu đề.

Ngay cả bài viết mà bạn đang xem cũng được tôi viết dựa theo cấu trúc trên.

Cấu trúc bài viết chuẩn SEO với các ý chính.

     Thẻ H1 – Tiêu đề bài viết.

     Phần mở bài: Văn bản chứa “Tiêu đề”.

         Thẻ H2 – Chứa “Tiêu đề bài viết”.

          (Phần thân bài)

             Thẻ H3 – Ý Chính 1.

               Văn bản diễn giải ý 1.

             Thẻ H3 – Ý Chính 2.

               Văn bản diễn giải ý 2.

             Thẻ H3 – Ý Chính 3.

               Văn bản diễn giải ý 3.

             Thẻ H3 – Ý Chính 4.

               Văn bản diễn giải ý 4.

             Thẻ H3 – Ý Chính 5.

               Văn bản diễn giải ý 5.

(Mỗi bài viết chứa 1000 – 1500 từ nên chia thành 3 đến 5 ý chính, tương đương 3 – 5 Thẻ H3).

Phần kết bài: Văn bản diễn giải chứa “Tiêu đề”.

(Download: Mẫu 1 – Bài viết Content Marketing chuẩn SEO với các ý chính).

Cấu trúc bài viết chuẩn SEO với các ý chính và ý phụ.

     Thẻ H1 – Tiêu đề bài viết.

     Phần mở bài: Văn bản chứa “Tiêu đề”.

         Thẻ H2 – Chứa “Tiêu đề bài viết”.

          (Phần thân bài)

             Thẻ H3 – Ý Chính 1.

                 Thẻ H4 – Ý Phụ 1.1.

                    Văn bản diễn giải ý phụ 1.1.

                 Thẻ H4 – Ý Phụ 1.2.

                    Văn bản diễn giải ý phụ 1.2.

                 Thẻ H4 – Ý Phụ 1.3.

                    Văn bản diễn giải ý phụ 1.3.

             Thẻ H3 – Ý Chính 2.

                 Thẻ H4 – Ý Phụ 2.1.

                    Văn bản diễn giải ý phụ 2.1.

                 Thẻ H4 – Ý Phụ 2.2.

                    Văn bản diễn giải ý phụ 2.2.

                 Thẻ H4 – Ý Phụ 2.3.

                    Văn bản diễn giải ý phụ 2.3.

Phần kết bài: Văn bản diễn giải chứa “Tiêu đề”.

(Download: Mẫu 2 – Bài viết Content Marketing chuẩn SEO với các ý chính và ý phụ).

Nếu bạn nghiên cứu bài mẫu viết Content Marketing đúng chuẩn SEO ở trên và tuân thủ đúng trình tự, kết hợp với sự luyện tập nghiêm túc thì sẽ nhanh chóng thành thục. Nếu kỹ năng viết content được rèn luyện hàng ngày thì từ trong suy nghĩ là bạn đã có thể viết bài chuẩn SEO rồi.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY
Contact Me on Zalo