Category archives: Uncategorized

  • Khởi nghiệp không có vốn phải làm gì?

  • Rơi vào hoàn cảnh không có vốn khởi nghiệp thường là những người có gia cảnh khó khăn, hoặc là người “tứ cố vô thân” xa quê hương xứ xở, không có người thân thích bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ. Tôi cũng là một người trong hoàn cảnh ấy nên rất hiểu, qua đây tôi muốn chia sẻ với bạn những kinh nghiệm khởi [...]
  • Muốn kinh doanh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

  • Tôi thất nghiệp, không có vốn khi bắt đầu kinh doanh, tôi có nhắc đến chi tiết này trong bài viết “Có thật sự cần thiết phải có website khi kinh doanh?” mà nếu có điều kiện bạn nên tham khảo. Bắt đầu với bàn tay trắng nên trong quan điểm của tôi, tiền không phải là vấn đề quan trọng hàng đầu khi khở[...]